Moldova - 650 ani

Preşedinţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Acad. Iachim Grosul: 1961 - 1976
Acad. Aleksandr Jucenco: 1977 - 1989
Acad. Andrei Andrieş: 1989 - 2004
Acad. Gheorghe Duca: 2004 - prezent