Moldova - 650 ani

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu tema „650 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc”

20 mai 2009. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu tema „650 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc”. Conferinţa a fost organizată la Universitatea din Cernăuţi, Ucraina cu concursul Ambasadei Republicii Moldova la Kiev. Din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei au fost delegaţi pentru prezentarea de comunicări ştiinţifice dr. hab. V. Stepanov, dr. I. Caunenco (Institutul Patrimoniului Cultural) şi dr. V. Constantinov (Institutul de Istorie, Stat şi Drept). Cu această ocazie, ambasadorului Republicii Moldova în Ucraina, dlui N. Gumenîi i-a fost transmis un set de lucrări ştiinţifice solicitate privind istoria Moldovei, precum şi cîteva volume dedicate personalităţilor marcante ale neamului (din Colecţia „Academica”): Dimitrie Cantemir, Ion Druţă, Eugen Doga, care pot servi drept material ilustrativ pentru o mai bună prezentare a ţării în exterior. Un bogat set de carte cu acelaşi conţinut a fost, de asemenea, transmis Universităţii din Cernăuţi.