Moldova - 650 ani

Masa rotundă cu genericul „Constituirea Ţării Moldovei şi evoluţia ei istorică

19 martie 2009. Masa rotundă cu genericul „Constituirea Ţării Moldovei şi evoluţia ei istorică. Simbolurile identităţii naţionale”. Organizator - Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. La masa rotundă au participat cercetători ştiinţifici, istorici, cadre didactice universitare, reprezentaţii mass-media. În luările de cuvînt (ac. A. Eşanu, m.cor. D. Dragnev, m.cor. Vl. Ţaranov, dr. hab. M. Şlapac, dr. hab.I. Chirtoagă, dr. hab. V. Cozma, dr. hab. Gh. Gonţa, dr. D. Grama,dr. I. Jarcuţchi, dr. Vl. Mischevca, dr. V.Popovschi, dr. R. Şevcenco, dr. P. Boico, dr. L. Tabără, dr. I. Varta ş.a.) au abordat, pe parcursul schimbului de opinii, diverse aspecte privind constituirea statutului moldovenesc şi evoluţia lui istorică pînă în prezent.