Moldova - 650 ani

Preşedinţi ai Guvernului RASS Moldoveneşti

Stroev A.: 1925–1926
Starоi G.: 1926–1928
Dimitriu S.: 1928–1932 (locţiitor, apoi preşedinte al Sovietului Comisarilor Norodnici)
Starоi G.: 1932–1937