Moldova - 650 ani

VII. Republica Moldova

1991, 27 august. PROCLAMAREA INDEPENDNŢEI REPUBLICII MOLDOVA.

1991, 27 august. Convocarea Marei Adunări Naţionale la Chişinău, consacrată proclamării independenţei Republicii Moldova.

1991, 17 septembrie. Adoptarea Legii cu privire la partide şi alte organizaţii politico-obşteşti.

1991, 8 decembrie. Primele alegeri prezidenţiale în Moldova. Preşedinte este ales M. Snegur.

1991, 13 decembrie. Ciocnirile între poliţia moldovenească şi detaşamentele paramilitare ale separatiştilor transnistrieni la Dubăsari.

1991, 21 decembrie. Adoptarea Declaraţiei a ţărilor-membre ale Comunităţii Statelor Independente din Alma-Ata, prin care se proclamă încetarea definitivă a existenţei URSS.

1991, 25 decembrie. Adoptarea Codului Funciar al Republicii Moldova.

1991, 26 decembrie. Adoptarea legii privind organizarea puterii executive şi asigurarea juridică a reformei economice redicale.

1992, 30 ianuarie. Republica Moldova devine membru al OSCE.

1992, 2 martie. Republica Moldova devine membru al ONU.

1992, 2 martie. Ciocnirile poliţiei moldoveneşti cu miliţia „Republicii Moldoveneşti Nistrene” la Dubăsari şi Cocieri. Declanşarea conflictului militar transnistrean.

1992, 20 martie. Adoptarea, la Kiev, de către şefii statelor membre ale CSI a Declaraţiei cu privire la situaţia în raioanele din stînga Nistrului a Republicii Moldova.

1992, 5 mai. Republica Moldova devine membru al Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare.

1992, 26 mai. Adoptarea Legii cu privire le referendum.

1992, 18 iunie. Adoptarea Hotărîrii Parlamentul Republicii Moldova privind principiile reglementării conflictului transnistrean.

1992, 19-22 iunie. Ciocnirile armate dintre trupele Ministerului Afacerilor Interne şi ale armatei Republicii Moldova şi unităţile separatiştilor transnistreni, susţinute de armata a 14-a a Federaţiei Ruse, la Tighina (Bender).

1992, 1 iulie. Semnarea Acordului cu privire la încetarea focului în zona conflictului de pe Nistru.

1992, 21 iulie. Preşedintele Republicii Moldova Mircea Snegur şi Preşedintele Federaţiei Ruse semnează Tratatul cu privire la principiile reglementării paşnice în Transnistria.

1992, 28 iulie. Republica Moldova intră în structurile Băncii Mondiale.

1992, 29 iulie – 3 august. Introducerea în zona conflictului transnistrean a unităţilor forţelor pacificătoare comune.

1992, 1 august. Retragerea formaţiunilor militare ale Republicii Moldova şi ale separatiştilor transnistreni din or. Tighina (Bender).

1992, 12 august. Republica Moldova devine membru al Fondului Monitar Internaţional.

1992, 14 septembrie. Crearea Mitropoliei Basarabiei, a cărei înregistrare a avut loc la 30 iulie 2002.

1992. 5 octombrie. Mitropoliei Moldovei i se acordă autonomie largă în componenţa Bisericii Otodoxe Ruse.

1992, 8 decembrie. Adoptarea Legii privind reabilitarea jertfelor represiunilor politice (7 noiembrie 1917-23 iunie 1990).

1993, 5 februarie. Republica Moldova obţine statutul de invitat special al Consiliului Europei.

1993, 10 martie. Adoptarea legii privind privatizarea fondului locativ.

1993, 26 aprilie. Republica Moldova semnează Actul de intrare în componenţa Comunităţii Statelor Independente.

1994, 6 martie. S-a desfăşurat plebiscitul “Sfat cu poporul”. 95,4% din numărul participanţilor s-au pronunţat pentru independenţa Republicii Moldova.

1994, 16 martie. Antrenarea Republicii Moldova în Programul Blocului NordAtlantic (NATO) “Parteneriatul pentru pace”.

1994, 8 aprilie. Ratificarea Acordului privind crearea Comunităţii Statelor Independente.

1994, 12 aprilie. În cadrul soluţionării problemei transnistrene pentru prima dată este pusă în discuţie ideea acordării unui statut politic raioanelor din stînga Nistrului.

1994, 7 iunie. Adoptarea Hotărîării Parlamentului privind Imnul de Stat al republicii Moldova, fiind acceptate versurile lui A. Mateevici “Limba noastră”.

1994, 29 iulie. Adoptarea Constituţiei Republicii Moldova.

1994. 7 decembrie. Adoptarea Legilor privind alegerile locale; privind reforma admonistrativ-teritorială; privind administrarea publică locală.

1994, 13 decembrie. Adoptarea Legii cu privire la Curtea Constituţională.

1994, 23 decembrie. Adoptarea Legii privind statul juridic special al Gagauz Ieri.1995,

1995, 8 februarie. Parlamentul adoptă noua Concepţie privind politica externă a Republicii Moldova.

1995, 14 iulie. Republica Moldova este admisă în Asambleea Parlamentară a Consiliului Europei.

1995, 14 iulie. Adoptarea Legii privind Imnul de Stat al Republicii Moldova.

1996, 24 ianuarie. Iniţierea acţiunilor de evacuare a tehnicii militare a armatei ruse din Transnistria.

1996, 1 decembrie. Preşedinte al Republicii Moldova este ales Petru Lucinschi

1997, 8 mai. Semnarea, la Odesa, a Memorandumului privind normalizarea relaţiilor dintre Moldova şi Transnistria.

1997, 15 mai. Republica Moldova ratifică Protocolul de la Paris privind forţele armate în Europa din 19 noiembrie 1990.

1997, 16 iulie. Republica Moldova ratifică Hartia Europeană de Autoadministrare Locală.

1997, 10-11 octombrie. Crearea Uniunii statelor Georgia, Ucraina, Azerbaidjan , Moldova (GUAM) în continuare temporar şi Uzbekistan (GUUAM).

1997, 21 noiembrie. Adoptarea Codului electoral.

1998, 1 iulie. Întră în vigoare Acordul cu privire la parteneriat şi colaborare între Uniunea Europeană şi Republica Moldova.

1998, 6 noembrie. Adoptarea Legii privind administraţia publică locală.

1998, 12 noiembrie. Adoptarea Legii privind organizarea administrativ-teritorială Republicii Moldova.

1999, 22 aprilie. Parlamentul Republicii Moldova ratifică Hartia Organizaţiei de Colaborare Economică a ţărilor din bazinul Mării Negre.

1999, 21-22 noiembrie. Summit-ul OSCE la Istambul obligă Rusia să evacueze pînă la 1 ianuarie 2003 foreţele sale militare şi armament din Transnistria.

2000, 5 iulie. Operarea unor amendamente în Constituţia Republicii Moldova, prin care Preşedintele ţării este ales prin votul deputaţilor organului legislativ. Se instaurează regimul politic parlamentar.

2001, 4 aprilie. Vladimir Voronin este ales Preşedinte al Republicii Moldova.

2001, 8 mai. Republica Moldova devine membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

2001, 1 iunie. Adoptarea Legii privind intrarea Republicii Moldova în Organizaţia Mondială a Comerţului.

2001, 28 iunie. Republica Moldova devine membru cu drepturi depline al Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est.

2002, 27 decembrie. Adoptarea Legii privind structura administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

2001, 28 decembrie. Adoptarea Legii privind administraţia publică locală. S-a revenit la principiul raional privind divizarea administrativ-teritorială a republicii.

2002, 7 octombrie. Desfăşurarea Summit-ului ţărilor CSI.

2004, 2 decembrie. Adoptarea Legii privind strategia creşterii economice şi reducerii sărăciei.

2005, 25 ianuarie. Lansarea Programului Naţional „Satul Moldovenesc”

2005, 17 februarie. Adoptarea legii privind construirea portului internaţional liber „Giurgiuleşti”.

2005, februarie. Republica Moldova a semnat, prima dintre statele CSI, la Bruxelles, Planul de Acţiuni UE-Moldova, recomandat pentru implementare în cadrul celei de-a VII-a reuniuni a Consiliului de Cooperare Republica Moldova – Uniunea Europeană.

2005, 4 aprilie. Alegerea lui Vladimir Voronin în funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.

2007, 12 septembrie. La terminalul petrolier al portului Ciurgiuleşti a acostat ărimul tanker cu petrol pentru Republica Moldova.

2007, 6 noiembrie. Emiterea decretului privind declararea anului 2009 drept An al sărbătoririi a 650 de ani de la întemeierea Statului Moldovenesc.

2007, 13 noiembrie. Asambleea Parlamentară a Consiliului Europe ratifică Acorful dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind facilitatea eliberării vizelor de scurtă şedere şi readmise.