Moldova - 650 ani

VI. Republica Sovietică Socialistă Moldovenescă

1940, 2 august. Formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti.

1940, 7 august. Formarea Sovietului Comisarilor Poporului al RSSM. Preşedinte – T. Constantinov.

1940, 12 august. Hotărîrea Sovietului Comisarilor Poporului şi Comitetului regional moldovenesc de partid al PC (b) din Ucraina „Cu privire la reorganizarea şcolilor Basarabiei sovietice”, prin care este lichidat sistemul românesc de învăţămînt şi introdusă studierii obligatorie în şcoli a limbii ruse.

1940, 14 august. Crearea Partidului Comunist (b) din Moldova. Prim secretar este ales P. Borodin.

1940, 15 august. Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS cu privire la naţionalizarea băncilor, întreprinderilor industriale şi comerciale, transportului feroviar şi acvatic, mijloacelor de telecomunicaţii în Basarabia.

1940, 15 august. Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS cu privire la punerea în aplicare a legislaţiei sovietice şi naţionalizarea pămîntului în Basarabia.

1940, 14 decembrie. Prin Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS în RSSM este pusă în aplicare legislaţia Ucrainei.

1941, 12 ianuarie. Alegerile în Sovietul Suprem al RSSM.

1941, 10 februarie. Adoptarea Constituţiei RSSM. Se decretează trecerea limbii moldoveneşti (române) la grafia chirilică.

1941, 13 iunie. Deportările în masă din RSSM. Au fost deportaţi cca 25 mii de persoane.

1941, 18 iunie. Instituirea reprezentanţei RSSM pe lînga Sovietul Comisarilor Poporului al URSS la Moscova.

1941, iunie 22. Trupele germano-române forţează Prutul. Ostilităţile între trupele sovietice, pe de o parte, şi germano-române, pe de altă parte, pe teritoriul RSSM au durat pînă la 13 august 1941.

1941, 20 iulie. Instaurarea autorităţii româneşti la Chişinău.

1941, 1 august. Instaurarea guvernării României asupra teritoriului cuprins între Nistru şi Bug, identificat cu denumirea Transnistria.

1941, 3 septembrie. Se decretează Legea cu privire la organizarea Basarabiei şi Bucovinei care prevede guvernarea lor separată în frunte cu guvernatorii proprii.

1942, 30 ianuarie. Crearea, pe lîngă guvernul român, a Cabinetului militar-civil pentru Basarabia şi Bucovina.

1944, 23 februarie. Crearea comisariatelor Apărării şi al Afacerilor Externe ale RSSM.

1944, 18 martie. Trupele sovietice trec Nistru şi intră în or. Soroca, care devine, temporar, capitala RSSM.

1944, 15 iunie. Hotărîrea Biroului CC al PC (b) din Moldova privind restabilirea organelor puterii locale în republică.

1944, 20-29 august. Operaţiunea militară Iaşi-Chişinău.

1944, 24 august. Intrarea armatei sovietice în Chişinău. Reinstaurarea administraţiei sovietice.

1945, 9 mai. Ziua Victoriei.